Network Güvenlik – Ağ Güvenliği

izmir-network-güvenlik-loglama-firewall-satışNetwork Güvenlik – Ağ Güvenliği

Network Güvenlik – Ağ Güvenliği Çözümler: Satış, Kurulum, Barkım, Teknik Servis.
Kurumsal bilginin artan değeri ve kanuni yaptırımlar, bilişim sistemleri güvenliğini İşletmelerin en önemli gündemi durumuna getirmiştir. Güvenliğin ancak her risk noktasında sağlanabildiğin de etkili olabildiği düşünüldüğünde işletmeler tam ve denenmiş çözüm sağlayan firmaları tercih etmektedirler. Bilişimciniz, geniş ürün yelpazesi ve tecrübesi ile eksiksiz güvenlik çözümleri sağlamaktadır.
Güvenlik çözümlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
  • Kurumsal antivirüs çözümleri
  • Şifreleme ürünleri
  • Sunucu – Server / İstemci – Terminal güvenliği
  • SLL / VPN tanımlamaları
  • Güvenlik ve Kimlik doğrulama sistemleri
  • Donanım / Yazılım Firewall çözümleri
  • 5651 kanuni gereksinim çözümleri
  • Kurumsal log toplama ve denetleme
5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı:
Kanun internet erişiminin incelenerek kontrol altına alınması amacıyla getirilmiştir. Başlıca sebeplerinden biri; internet üzerinde oluşabilecek bilişim suçlarının önüne geçilebilmekle beraber suç teşkil eden olayların sorumlularını tespit etmek ve bu kapsamda suçlu ve suçsuzların birbirinden ayrılmasını sağlamaktır.
Bu kapsamda elektronik imzaları ve elektronik sertifika hizmeti veren firmaların faaliyetlerine ilişkin işlemlerini de kapsar.
Kanun Kimleri Kapsar:
24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik;
Yer Sağlayıcı;
Kendi Bünyelerinde Hosting Hizmeti Verenler
Ticari Amaçla Hosting Hizmeti Verenler
İçerik Sağlayıcı;
İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ve tüzel kişiler.
Toplu Kullanım Sağlayıcılar;
Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre inernet ortamı kullanım olanağı sağlayanlar. Örn; Kamu kuruluşları, şirketler, oteller, kafe, bar, vb..
Erişim Sağlayıcı;
Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri kapsar.
Erişim sağlayıcı kavramının içerisine, internet hizmeti sunan (ADSL, KabloNet, GSM bağlantı gibi) firmalar girmektedir.
Kanunun Gerektirdiği Teknik Detaylar:
Bu kapsam doğrultusunda her türlü yer sağlayıcı; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri kanun koyucunun 6. Maddenin b bendinde belirtildiği üzere 6 aydan az ve 2 yıldan fazla olmamak sureti ile saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla mükelleftir.
Saklanan verilerin doğruluğunu sağlamak amacı ile Zaman damgası ile mühürlenen TİB onaylı loglama yazılımı kullanılması gerekmektedir.