Hakkımızda

Vizyonumuz

Bilişimciniz Bilgisayar Hizmetleri & Teknik Servis 2001 yılında sektörde lider kurumlarda daha önce çalışmış deneyimli personeliyle 18 yıllık birikimini müşteri memnuniyeti odaklı, sorunlar meydana geldikten sonra çözüm bulmak değil, sorunun meydana gelmesini engelleyici fikir ve çözümler üretmektir. İşletmeler için, bilgisayarlardan kaynaklanan en ufak bir sorun hem personelin vakit kaybına, hem ticari zararlara sebebiyet vermektedir. Hedefimiz günümüz bilişim dünyasında siz ve firmanız için doğru bilişim ekipmanlarını seçmek ve maksimum verimlilik ile katma değer sağlamaktır.
Müşterilerimiz ile Proje ortaklığı, Hizmet ve ürün tedarik etme konusunda ilişkiler kurarak beklentileri doğrultusunda ihtiyaçlarına en uygun ve en üst kalite standartlarında hizmet vermek ve ürün tedarikçisi olmak yolu ile başarılarına katkı sağlamak.

İlkelerimiz

  Bilişimciniz Bilgisayar Hizmetleri & Teknik Servis mesleki faaliyetini sürdürür ve ticaret yaparken; aşağıdaki ilkelere uyacağını ve ilkelerin uygulanmasında Tübider’ in bilişim sektörü adına gözlemci ve yönlendirici olarak yapacağı tavsiye ve uyarıları dikkate alacağımızı kamuya açık biçimde taahhüt eder.
 1. Adil, dürüst ve güvenilir olacak, tüm insanlara karşı hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit davranacaktır.
 2. Çalışma ve ilişkilerinde ahlaki değerler doğrultusunda hareket edecektir.
 3. Mesleği ile ilgili yasa, kural ve standartları öğrenerek, onlara uyacaktır. Mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanırken kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeyecektir.
 4. Bilişim ve bilişim teknolojisi uygulamaları hakkında toplumun aydınlanmasına ve toplumda gerekli bilincin oluşmasına katkıda bulacaktır.
 5. Bağlı olduğu yükümlülüklere ve sözleşmelere uyacaktır.
 6. Başkalarına ait özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterecek; İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve sahiplik haklarına saygı gösterecektir.
 7. Ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerini tam ve doğru olarak bilgilendirecek, ürün ve hizmet sunumunda yasaların ve ticaretin gerektirdiği belge ve bilgilerin eksiksiz olarak karşı tarafa verilmesini sağlayacaktır.
 8. Faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili tarafları çıkarları konusunda bilgilendirecek.
 9. Kirli ve dürüst olmayan işleri yaptığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla çalışmayacaktır.
 10. İş ortaklarının ve ticari ilişki içinde olduğu kurum ve kişilerin hak ve çıkarlarını korumak konusunda titiz davranacak, onların kazançlarını yok edici bir ticari faaliyet içinde olmayacaktır.
 11. Nihai tüketicilere bayi kar marjını yok sayan fiyat bilgilendirmesinde bulunmayacaktır.
 12. Ürün ve hizmetin makul bir kar marjını koruyacak biçimde satılmasına özen gösterecek, diğer satıcı ve meslektaşları karşısında fiyat kırma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalışmayacaktır.
 13. Üreticilerin, patent, telif ve mülkiyet haklarına saygılı davranacak; sahte ürün satışı yapmayacak; yazılımların lisansız ve korsan ticaretine karşı çıkacaktır.
 14. Haksız rekabet sayılan ticari faaliyet içinde olmayacak, ürün ve hizmet sunumunda tekel yaratıcı davranışlardan kaçınacak, ticari avantaj ve üstünlüklerini meslektaşlarının ve müşterilerinin aleyhine kullanmayacaktır.
 15. Tüketicilerin yasalar ve uygulamalardan gelen haklarına saygılı davranacak, garanti ve satış sonrası hizmet konularında müşteri mağduriyeti oluşturmayacaktır.
 16. Çalışma yaşamının ahlak kurallarına uyacak, çalışanlarının yasalardan ve uygulamalardan gelen hak ve çıkarlarını koruyacaktır.
 17. Çalışanlarının mesleki gelişimine katkıda bulunacak, onları bu konuda özendirecek; çalışanın sektörel, toplumsal ve kişisel sorumluluklarını yerine getirirken temel ahlak kurallarına uygun davranmalarını sağlayacaktır.

Sertifikalarımız

Kurumsal Referanslarımız

Şahinler Hafriyat www.sahinlerhafriyat.com.tr
Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar Odası www.camdibiesnafodasi.org
Pınar Karşıyaka Basketbol Şubesi www.kskbasketbol.net
Diyalog Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri www.diyalog35.com.tr
Sardunya’ s Bomonti Brasseria – Sardunya Cafe & Bar www.sardunyasbar.com
Bornova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalat Kooperatifi www.merkezbornovakredikefalet.org
Datek Kaplama www.datekkaplama.com
Endosinus Özel Sağlık Hizmetleri www.ilkernalbant.com
Emir Oto Kiralama www.emirrentacar.com
Başarı Jeneratör Enerji Makina www.basarijenerator.com
BW Group İzolasyon www.bwgroupnl.com
Soyak Siesta 1. Bölge Yönetimi www.soyaksiesta1.com
Keyf-i Sefa Restaurant www.keyf-isefa.com.tr
Harput Mekanik www.harputmekanik.com.tr
Vero Concept www.vero-concept.com
Turkjen Jeneratör www.turkjen.com
Emre Akoğlu Mimarlık www.emreakoglu.com
Özel Bodrum Hastanesi www.ozelbodrumhastanesi.com
3S Mobilya ve İmalat www.3smobilya.com
Yılmaz Vinç www.yilmazvinc45.com
Rodos İstanköy Türkleri Derneği www.rodosistankoyturkleri.org.tr